Jens Wagner, ataše za kulturu Njemačke ambasade u posjeti IUS-u

U srijedu, 23. jula 2014. godine, u posjeti Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, boravio, je gospodin Jens Wagner, ataše za kulturu pri Ambasadi Njemačke u Bosni i Hercegovini. Uvaženog gosta je u ime IUS-a primio rektor, prof. dr. Yücel Oğurlu, prorektor, doc. dr. Muhamed Hadžiabdić, te generalni sekretar IUS-a, Emir Hadžikadunić. Na sastanku je razmatrana saradnja IUS-a i Ambasade Njemačke na polju obrazovanja, razmjene studenata, iz Njemačke na IUS, te odlazak studenata IUS-a na nastavak studija, ili razmjenu u Njemačku.

U toku razgovora, Jens Wagner je izrazio zadovoljstvo posjetom Univerzitetu, te se osvrnuo na prednosti Njemačke i studiranju u toj zemlji. On je naveo da u Njemačkoj studenti na jednostavan i brz način mogu pronaći posao, kako bi mogli finansirati svoje studiranje. Također, Wagner je u ime Ambasade Njemačke ponudio saradnju, u formi zanimljivih predavača, diplomata i raznih eksperata koji bi u narednom periodu mogli posjetiti IUS, te održati predavanja na neku od zanimljivih tema, kako za studente, tako i za profesore. ''Uprkos teškoj situaciji u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, optimista sam i duboko vjerujem bez obzira na to, mladim ljudima uvijek treba pružati šanse za napredovanje, jer smatram da su ti isti mladi ljudi ključni nosioci rješenja izlaska iz krize'' – istakao je Wagner.

Rektor Oğurlu je u toku razgovora naglasio da IUS trenutno radi na razvijanju kapacitetana polju intenziviranja međunarodne saradnje, edukacijskih sadržaja i sl., te je ponudio saradnju kroz program promocije njemačkog jezika zamlade volontere kojei bi došli u cilju promocije njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini. ''Vjerujemo da uz Vašu podršku možemo implementirati ovaj projekat razmjene, te će to zaista biti jedna dobra prilika za sve mlade ljude upisane u školi, u sklopu čega bi se mogli dodatno educirati o njemačkoj kulturi i njenom jeziku'' kazao je rektor Oğurlu.

Doc. dr. Muhamed Hadžiabdić i Emir Hadžikadunić su na kraju razgovora prezentirali Univerzitet, njegove prednosti, te naravno, planove za budućnost i dalji razvoj. ''IUS ima kvalitetnu saradnju sa IT sektorom, firmama u Sarajevu, sa kojima radimo na različitim projektima. Kao primjer možemo navesti i  projekat u saradnji sa USAID-om koji ima za cilj povezivanje Univerziteta sa industrijom, kao i povećanje konkuretnosti mladih diplomanata na tržištu rada'' – naveo je Hadžiabdić.

Top