Izložba “The World Greatest Psychologists Contribution” održana na IUS

U petak, 6. januara 2017. godine, studenati psihologije organizovali su izložbu pod nazivom “The World Greatest Psychologists Contribution”.

Studenti programa psihologije, predmeta Povijest psihologije kao dio svog projekta su  pripremili jedinstvene plakate najvećih svjetskih psihologa. Oko 50 plakata prikazalo je najveće psihologe na svijetu i njihove teorije. Plakati su podijeljeni u pet sekcija koje uključuju historijske psihologe i moderne psihologe iz psihoanalitičkog, biheviorizma i ostale škole psihologa. Važna karakteristika izložbe je ekskluzivni dio o ženskim psiholozima i njihov doprinos u svijetu psihologije i drugim oblastima. Studenti u interakciji sa učesnicima su objasnili najveće psihologe svijeta i njihov doprinos psihologiji i drugim disciplinama.

Cilj ove izložbe je da se pokaže povijesti psihologije, kao i različitih oblasti i vrste psihologije. Studenti koji su organizovali ovu izložbu su bili podijeljeni u grupe, gdje je svaka grupa odabrala temu koju su  predstavili. Neki student su odlučili ipak da rade sami, drugi, su se odlučili na rad u grupama.

Prorektori, FASS dekan i profesori, kao i osoblje i studenti IUS-a posjetili su izložbu i razgovarali o svojim idejama čestitajući studentima psihologije na njihovom dobrom radu.

Top