IUS potpisao prvi bilateralni ugovor Erasmus +

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) velikom brzinom nastavlja sa internacionalizacijom. U ovoj godini planirano je sklapanje  Erasmus + ugovora  sa 20 različitih univerziteta. IUS je ranije potvrdio svoj interes za učešćem u novom programu Europske unije Erasmus+, potpisivanjem prvog Erasmus+ bilateralnog ugovora s jednom inostranom visokoškolskom ustanovom. Radi se o saradnji sa turskom Nacionalnom policijskom akademijom sa sjedištem u Ankari. Ugovor je potpisan u petak, 21. novembra 2014. godine na IUS-u. Univerzitet je predstavljao rektor, prof. dr. Yücel Oğurlu, a Akademiju vanr. prof. Recai Aydın, koji je došao u ime njenog predsjednika, prof. dr. Yılmaz Çolak. 

Ovim bilateralnim ugovorom Univerzitet je omogućio prvu mobilnost u okviru Erasmus+ programa za svoje studente i profesore, s posebnim naglaskom na polje međunarodnih odnosa, političkih nauka, te menadžmenta i rukovođenja. Inicijator potpisivanja ovog ugovora je vanr. prof. Recai Aydın uz podršku Ureda za međunarodnu saradnju IUS-a.

Top