IUS potpisao protokol o saradnji sa Univerzitetom Namik Kemal

U cilju unapređenja međunarodne saradnje i razmjene znanja na polju obrazovanja, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je u četvrtak, 12. juna 2014. godine, potpisao Protokol o saradnji sa Univerzitetom Namik Kemal iz Tekirdağa (Turska). Potpisivanjem protokola o saradnji, ova dva univerziteta su se obavezala da će zajedničkim snagama pokretati projekte i usko sarađivati u oblasti istraživanja i međunarodnih projekata, organizovanju stručno-edukativnih seminara i radionica, razmjeni informacija i materijala od koristi za oba univerziteta.

Također, razgovarano je i o budućoj razmjeni naučnog, stručnog i obrazovnog kadra i drugih saradnika, razmjeni naučnih i stručnih iskustava i dostignuća, razmjeni studenata dodiplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija, te razmjeni publikacija i stručne literature. Ispred Univerziteta Namik Kemal, Protokol je potpisao rektor, prof. dr. Osman Şimşek, a u ime Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, rektor, prof. dr. Yücel Oğurlu.

Potpisani dokumenti su od velike važnosti za IUS, kako na polju internacionalne razmjene studenata i uposlenika, tako i za akademsku, kulturnu i naučnu kooperaciju IUS-a sa respektabilnim obrazovnim institucijama u Turskoj. Potpisani protokol je stupio na snagu 12. juna 2014. godine i odnosit će se za naredni period i to u trajanju od 5 godina.

Top