IUS potpisao MoR sa Cyber Academy

 

 

Internacionalni Univerzitet u Sarajevu potpisao je Memorandum o razumijevanju (MoR) sa Cyber Akademijom koja ima pravne subjekte u Bosni, na Kosovu i u SAD-u, Kaliforniji. MoR su potpisali Drinor Selmanaj, direktor Cyber ​​Akademije i prof. Dr. Ahmet Yildirim, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Cyber ​​akademija i IUS slažu se da će kooperacija u istraživačkoj suradnji i studentima i fakultetima biti obostrano korisna. Područja saradnje mogu uključivati, uz obostrani pristanak, bilo koju poželjnu i izvedivu aktivnost koja bi poboljšala ciljeve svake institucije. Takva interakcija može uključivati ​​saradnju u različitim zajedničkim akademskim i obrazovnim aktivnostima kao što su:

• Zajednički istraživački projekti i publikacije, uključujući rad studenata dodiplomskog, diplomskog i postdoktorskog studija u partnerskim institucijama;

• uključivanje studenata u plaćena stažiranja i saradnje, kada je to moguće;

• zajedničke konferencije i radionice;

• Hackathons & CTF

• Timski kursevi, uključujući I online kurseve; i

• Posjete fakulteta, stručnog osoblja i studenata.

Top