IUS dobio 100.000 KM vrijedan naučno-istraživački grant

Početkom 2016. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je osvojio grant vrijedan 100.000 KM za realizaciju naučno-istraživačkog projekta. Grupa za Molekularnu biomedicinu pod vođstvom doc. dr. Mirze Suljagića će u naredne 3 godine imati priliku realizirati projekat pod nazivom "Multi-targeting Survival Pathways in Human Leukemic Cells by Combinatorial Therapy with Metformin and Thymoquinone". Odobrena sredstva su namijenjena za materijal potreban za realizaciju projekta kao i učestvovanje na međunarodnim konferencijama i publikaciji rezultata.

Ovaj naučno-istraživački projekat je po ocjenama Komiteta za evaluaciju dobio podršku od ukupno 140 prijavljenih naučnih projekata sa različitih univerziteta širom svijeta, što predstavlja veliki uspjeh za IUS. Sredstva dodjeljuje Odjel za istraživačke grantove pri Međunarodnom centru za genetički inžinjering i biotehnologiju (ICGEB). ICGEB je međuvladina organizacija osnovana u okviru sistema Ujedinjenih nacija, kao centar uspješnosti za istraživanje i obuku u molekularnoj biologiji, sa fokusom na rješavanje brojnih problema vezanih za zdravlje, ishranu, poljoprivredu i industrijski razvoj. Ovaj međunarodni centar ima 61 zemlju članicu.

Osim saradnje na istraživačkim programima, ICGEB omogućava i prenos znanja i tehnologija preko međunarodne naučne mreže u oblasti genetičkog inženjeringa i biotehnologije, te radi na promoviranju mladih naučnika i istraživača. ’’Ovaj grant predstavlja zaista veliku čast za mene i tim mladih istraživača Grupe za Molekularnu biomedicinu na našem Univerzitetu. Zaista sam ponosan na činjenicu da je Komitet za evaluaciju koga čine najeminentniji međunarodni eksperti, prepoznao kvalitet projekta i predstavlja nagradu za trud koji smo uložili da ga osmislimo’’ - kazao je doc. dr. Mirza Suljagić. Grupu za Molekularnu biomedicinu čine kolege završnih godina II i III ciklusa studija ''Genetike i bionžinjerin'' na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka (FENS).

Top