Asia - Theater of the future
 

Azija – teatar budućnosti

Prof. dr. Anis Bajrektarević održao je zanimljivo predavanje na temu: ‘’Azija – teatar budućnosti’’ (Asia – Theater of the Future) na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) u četvrtak, 19. novembra 2015. godine. Predavanju su prisustvovali profesori i student IUS-a, dok je za organizaciju predavanja bio zaslužan Odjel za međunarodnu saradnju (IRO). Prof. dr. Anis Bajrektarević je stručnjak iz oblasti međunarodnog prava i globalne politike i trenutno boravi u Beču (Austrija) gdje se bavi naučno-istraživačkim radom i djelovanjem. Prof. Bajrektarević je u toku svog izlaganja na predavanju skrenuo pažnju na jako bitne promjene i nova viđenja svijeta. "Nakon Prvog svjetskog rata, samo jedna ekonomski moćna država nije bila iz Europe. Sada samo jedna država, definirana kao ekonomski jaka, nije iz Azije" - istakao prof. Bajrektarević.  Na kraju predavanja, studenti i profesori su imali priliku postavljati pitanja i razmjeniti svoja iskustva iz date oblasti kroz interakciju sa profesorom Bajrektarevićem. Inače, Prof. dr. Anis Bajrektarević iza sebe posjeduje bogato naučno iskustvo, je napisao i objavio veliki broj Knjiga koje su objavljene i preevdene na više od 20 stranih jezika. Osim toga, radio je kao pro bono stručnjak brojnih akademskih institucija, think-tankova i međuvladinih institucija poput UN-a, OSCE-a, Vijeća Europe i dr.

Top