Uspješna odbrana doktorske disertacije

Gospodin Edo Omerčević, kandidat za doktorsku disertaciju sa Fakulteta biznisa i administracije, odsjek ekonomija, uspješno je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: Upotreba podataka finansijskog računovodstva u uobičajenom predviđanju malih i srednjih preduzeća Slučaj Bosne i Hercegovine, a mentor ove disertacije bio je Prof. Dr. Metin Toprak.

Odbrana doktorske disertacije održala se 13. juna 2016. na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

Članovi komiteta bili su: Prof. dr. Muharem Karamujić, Vanredni Prof. Dr. Mehmed Ganic, Prof. Dr. Metin Toprak, Doc. Dr. Edita Đapo i Vanredni Prof. Dr. Mojmir Sabolovič.

Ceremoniji je prisustvovalo akademsko i administrativno osoblje IUS-a, spoljašni saradnici, porodica, prijatelji, studenti i mnogi drugi.

Top