Teritorije u nastanku III – Otvorena izložba master studenata Arhitekture u Umjetničkoj galeriji IUS-a

Emergent Territories III - ARCH Master Students' Exhibition on Display at the IUS Art Gallery

Otvaranje izložbe pod naslovom “Teritorije u nastanku III” je održano 7. januara 2022. u prostorijama Umjetničke galerije IUS-a. Talentirani studenti drugog ciklusa studija na studijskom programu Arhitekture su predstavili svoje radove pripremljene na predmetu Digital Design Studio tokom zimskog semestra 2021. godine. Predavač i mentor je prof.dr. Lamila Simišić-Pašić koja je održala uvodni govor na izložbi, te pohvalila trud, kreativnost i viziju studenata.  

Izloženi radovi poput “Sand Pyramid Code”, “Dandelion Shield” i “Vivid Code” predstavljaju istraživanje teritorija u nastanku na polju arhitekture. Studenti su koristili programske jezike za istraživanje novih mogućnosti u arhitekturi. Pisali su, isprobavali te ponovo pisali skripte kako bi pronašli rješenja koja se odnose na sigurnost u gradu, odnos između emocija i javnih prostora, okolišne uslove, geometriju i ljude, crtanje pomoću kodova, matricu grada, itd.   

Izložba će biti otvorena narednih 10 dana u Umjetničkoj galeriji IUS-a.

Share