Studenti IPSA-e Balkan osuđuju terorizam

U srijedu, 4. januara 2017. godine, studenti Međunarodne asocijacije studenata pshihologije (International Psychology Students Association - IPSA) postavili su izložbu kojom osuđuju terorizam, nazvanu "IPSA-i je stalo", u prizemlju A zgrade na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Svrha izložbe je bila da ukaže na posljedice koje terrorizam nosi sa sobom. Izložba se sastojala od četiri postera sa osuđujućim porukama terrorističkih napada, i osamnaest postera sa fotografijama iz različitih krajeva svijeta, pokazujući pravo lice nasilja koje se nastavlja do danas. Fotografije su prikazivale štetu koju je terrorizam nanio u različitim zemljama, različitim mjestima i kulturama.

Studenti IPSA-e su izjavili:"Kao predstavnici IPSA-e Balkan i budući psiholozi, podsjećamo kako su na okrutan način ljudski životi oduzeti i kako ih se treba sjećati sa poštovanjem. Cilj ove izložbe bio je da pošalje poruku da činovi terorizma počinjeni u mržnji, te nastojanja da se strah usadi u ljudska srca i misli, su uzaludna u svijetu koji ima nevjerovatnu sposobnost da voli, u kojem postoji nada i saosjećajnost." 

 

Top