Amar Jaganjac
 

Student Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS) kreirao 3-D printer za svoj diplomski rad

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je visokoškolska ustanova koju iz godine u godinu, pohađaju izuzetno talentirani mladi ljudi. To su prije svega priznati mladi sportisti, matematičari, arhitekte, dizajneri, umjetnici te inovatori. Stoga, čast nam je i zadovoljstvo predstaviti mladog inovatora-diplomca IUS-a Amara Jaganjca, koji je upravo pozitivan primjer da se uz ulaganje i trud, mogu postići odlični rezultati. U sklopu izrade Diplomskog rada na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka (FENS), Amar Jaganjac je odlučio da ipak ode ’’korak više’’ i da samostalno kreira jednu zaista kompleksnu mašinu kao što je 3D printer. Radi se o projektu na kojem je radio nešto manje od 3 mjeseca. ” Proizvodnja 3-D printera u svijetu i njihova upotreba će zasigurno izazvati novu industrijsku revoluciju’’ – istakao je ovaj mladi perspektivni inovator.

Trodimenzionalni ispis (engl. 3-D printing) način je brze izrade prototipa i proizvoda kojim se uređajima izrađuju fizički predmeti u prostoru. Trodimenzionalni ispis, a naročito ispis u boji daje inženjerima razvoja i dizajnerima mogućnost jasnog uvida u tok postupka dizajniranja, mogućnost isticanja raznih parametara, mogućnost lakog i ranog uočavanja mogućih grešaka i njihovog brzog i efikasnog ispravljanja, ali ponajviše sloboda u kreiranju raznih fizičkih oblika i predmeta od plastike do metala, na efikasan način i bez gubitka i viška materijala. Koristeći se ovim mogućnostima 3D-pisača znatno se skraćuje vrijeme izrade i povisuje razina kvalitete modela i prototipa. Područja primjene 3-D-pisača su: arhitektura, dizajn, informatika, edukacija, aeronautika, metalurgija, modelarstvo, medicina, bio-modeliranje, geo-info sistemi, molekularna hemija i sl. Za nekoliko godina, cijene 3-D printera postat će pristupačne mnogo većem broju novih ”proizvodjača”.

Pod mentorskom supervizijom prof. dr. Migdata Hodžića, implementiran je projekat izrade 3-D printera koji može  imati široku namjenu, i služiti i za druge mlade studente/istraživače na IUS-u.  ’’Možete direktno projektovati 3-D objekte sa Vašeg kompjutera. Spojite Vaš uređaj na 3-D printer, pritisnite dugme 'print' i jednostavno radite. Od vizije na Vašem računaru, 3-D printer pretvara elektronsku verziju u realni objekat koji se sastoji od velikog broja sitnih dijelova koji se sastavljaju dio po dio preko istopljene plastike, metalne prašine ili drugih materijala koji se pojavljuju na tržištu 3-D printera’’ – kazao je prof. dr. Migdat Hodžić. IUS je jako ponosan na svoje studente i uvijek će pružati neophodnu potporu na polju njihovog akademskog i naučnog razvitka.

Top