Seminar na IUS-u ‘’Nove psihološke perspektive u liječenju stresa, humani pristup’’

U četvrtak, 30. oktobra 2014. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu u organizaciji Centra za cjeloživotno učenje (IUS Life) održan je seminar o novim psihološkim perspektivama u liječenju stresa: humani pristup. Seminar je okupio stručnjake iz oblasti psihologije, ali ujedno je bio i prilika za studente da obogate svoja znanja. Predavači na Seminaru su bili:

  • Sue Saunders
  • Sue Hanisch
  • Carol Harper

Seminar je zamišljen kao uvod u Givens principe koji se koriste kako bi se olakšalo bolje razumijevanje ponašanja, pružanja praktičnih informacija i smjernica o tome kako da se pomogne ljudima da upravljaju svakodnevnim stresom, te kao rezultat toga doprinesu pozitivnim promjenama u svojim životima. Gostujući predavači su govorili i o primjerima iz prakse koji se mogu adekvatno primijeniti. ‘’Nema zdravlja i osjećaja prirodne životne radosti koja daje smisao postojanju, bez mentalnog zdravlja’’ – naglasila je Sue Saunders na početku svog izlaganja.

Sue Saunders je stručnjak Givens prakse i saradnik pri Givens Human institutu. Član je HGI Upravnog odbora i osnivač HG Peer Grupe u Irskoj. Predavač je na postdiplomskom studiju kognitivnih znanosti na College Dublin Univerzitetu i Nottingham Trent univerzitetu iz Nottinghama. Na kraju Seminara, svim učesnicima su dodijeljeni certifikati o pohađanju.

Top