Seminar “Evropska politika i evropske integracije: Perspektive iz Bosne i Hercegovine“

U srijedu, 1. novembra 2017, dodiplomski i diplomski studenti Društvenih i političkih nauka su imali priliku učestvovati na seminaru na temu:

“Evropska politika i evropske integracije: perspektive iz Bosne i Hercegovine”. Gost predavač na seminaru je bila Yvonne Galligan, profesorica komparativne politike na Univerzitetu Queen’s u Belfastu, koja je posjetila IUS u okviru Projekta rodne ravnopravnosti Horizon 2020 SAGE.

Studenti programa Društvenih i političkih nauka imali su priliku diskutovati o raznim temama počevši od evropskog identiteta i koncepta samoopredjeljenja sa profesoricom Yvonne Galligan. Studenti su iznijeli svoje ideje o mogućim rješenjima za Kataloniju, dali argumentovana predviđanja o statusu Velike Britanije u Evropskoj Uniji nakon Brexita i integriranju zemalja bivše Jugoslavije u Evropsku Uniju. Seminar je završen prijedlozima vezanim za integracije bivših jugoslovenskih zemalja u Evropsku Uniju i određenim osvrtima na to kako te integracije mogu uticati na politiku i kooperaciju tih zemalja. Tokom seminara su iznijeta različita mišljenja bazirana na prethodnom istraživanju. Profesorica Galligan je bila impresionirana pripremama koje su odradili studenti prije samog seminara.

Profesorica Yvonne Galligan je podržala organiziranje sličnih seminara u bližoj budućnosti, jer su svi učesnici ocjenili diskusiju vrlo korisnom. IUS želi još jednom iskoristiti priliku da se zahvali našoj gošći profesorici Yvonne Galligan i podrži studente da učestvuju u sličnim događajima.

Seminar je inicirala asistentica programa Društveno političkih nauka, Enna Zone Đonlić, a organizator je bio program Društvenih i političkih nauka, Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka.

Top