Radionica dr. Marize Dima

U petak, 11. marta, 2016. godine, dr. Mariza Dima sa Queen Mary Univerziteta u Londonu je predstavila projekt Creative Works London zainteresovanom IUS akademskom i administrativnom osoblju. Finansiran od strane Arts and Humanities Research Council (AHRC), cilj Creative Works London projekta je dovesti istraživače, kreativne poduzetnike i preduzeća zajedno kako bi se istražila pitanja koja utiču na londonsku kreativnu ekonomiju (http://www.creativeworkslondon.org.uk/). Predvođeni Queen Mary Univerzitetom iz Londona i u partnerstvu sa drugih 38 londonskih univerziteta, fakulteta, muzeja, biblioteka i arhiva, projekt je podržavao zajednička istraživanja i inovativne razmjene znanja tokom tri godine i izazvao značajana i vrlo korisna znanja za MSP-a u kreativnoj ekonomiji, politici, i akademske istraživače.

Dr. Dima je opisala model Knowledge Exchange (KE), kao okvir za podršku međusektorskih saradnji između univerziteta, industrija i organizacija sa aspektom istraživanja, oslanjajući se na prednosti modela izdvajajući srž istraživanja i razvoja, što vodi ka inovacijama koje su zabilježene u proteklih nekoliko godina. Predvođen prvenstveno univerzitetima, ovaj model se uspješno koristi u Velikoj Britaniji da spoji važno istraživanje povezan sa industrijom. U posljednjem dijelu radionice, Dr. Dima i IUS akademici su razgovarali o mogućnostima za realizaciju sličnog projekta u Bosni i Hercegovini. Odazvali su se na mehanizme koji su smišljeni da podrže saradnju između zainteresovanih IUS akademika, metode i metodologije koji su korištene u Londonu, kao i izazove i prilike na koje su naišli i koje su bile ključne za poboljšanja i eventualni uspjeh projekta. Ovu radionicu organizovao je Fakultet za umjetnost i društvene nauke (FASS), odsjek psihologije.

Top