Prorektor IUS-a u posjeti Rusiji

Prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Doc. dr Muhamed Hadžiabdić, zajedno s prof Domenicom Borellom, Univerzitet La Sapienza, Rim, boravio je u Novosibirsku, Rusiji u okviru radionica u Institutu za fiziku, Termalni Sibirski grana Ruske akademije nauka.

Institut je međunarodno priznata prestižna naučna institucija, s 2 akademika iz Ruske akademije nauka, 2 odgovarajućim članovima RAS-a, 40 profesora i 95 Virusne Istraživačke organizacije. Ukupan broj naučnog kadra u Zavodu je 185, a ukupan broj zaposlenih je 490.

Radionica pod naslovom "Računalne simulacije i modeliranje turbulentnih tokova i transportnih procesa", imala je za cilj okupiti načni kadar koji planira da koristi napredne CFD kod za simulaciju i modeliranje turbulentnih tokova i transportne procese.

Top