Prodekan FENS-a posjetio Univerzitet Ilinois i promovirao IUS

Tokom mjeseca marta ove godine, prodekan IUS-ovog Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka dr. Haris Jašarević posjetio je Univerzitet Illinois u Chicagu (SAD), gdje se sastao s voditeljem odjela univerziteta Civil and Materials Engineering i predsjednikom Međunarodnog društva za strukturalno praćenje zdravstva inteligentne infrastrukture ISHMII (www.ishmii.org), profesorom Farhadom Ansarijem.

Dr. Jašarević je dr. Ansariju predstavio FENS-ove dugoročni cilj da postaje jedna od vodećih europskih inženjerskih i istraživačkih visokoškolskih ustanova; cilj koji će biti postignuti uz pomoć mladog i dinamičnog tima profesora koji su obrazovanje stekli renomiranim svjetskim univerzitetima. Također, raspravljalo se i o mogućnosti organiziranja konferencije o inženjerstvu kojoj bi prisustvovali vodeći stručnjaci iz ovog naučnog područja.

Tokom svog posjeta, dr. Jašarević se složio da, u saradnji sa istaknutim profesorom UIC-a Aleksandrom Chudnovskym, koji je izdao nekoliko stotina radova u međunarodnim časopisima i konferencijama, te profesorom UIC CME-a Mohsenom Issaom, članom ACI i PCI odbora i jednim od vodećih američkih istraživača u području betonskih konstrukcija, dostavi u toku ove godine dvije publikacije (međunarodni članak u časopisu i konferencijski tekst). Publikacije će se baviti simulacijom putanje pukotine u krhkom materijalu koristeći pristup statističke mehanike loma, te će biti upoređeni u odnosu na eksperimentalni rezultat dobiven na testiranju provedenom na uzorcima pješćanog diska (Jašarević i Chudnovsky 2009) i betonskih uzoraka (Issa i Chudnovsky 2001).

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je ponosan objaviti da će FENS-ov doktorski kandidat gđa. Sedina Gagula-Palalić dobiti priliku za izvođenje računalnih simulacija u ovom projektu i tako postati dio tima publikacije.

Top