Memorandum signed with European School of Political and Social Sciences (France)
 

Potpisan memorandum sa Europskom školom za političke i društvene nauke iz Francuske

Sredinom marta 2015. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) potpisao je Memorandum o razumijevanju sa Europskom školom za političke i društvene nauke (ESPOL). Škola je dio Pravnog fakulteta koji djeluje u okviru Katoličkog univerziteta u Lille-u (Francuska).

Katolički univerzitet u Lille-u je renomirana i jedinstvena visokoškolska institucija u Francuskoj, osnovana 1875. godine. Sa svojih 25.000 studenata, smatra se najvećim privatnim univerzitetom u Francuskoj. 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) će saradnjom sa ovom respektabilnom francuskom institucijom znatno unaprijediti studijski program društvenih i političkih nauka. Ovo će biti izuzetna prilika za studente i profesore da razmijene svoja iskustva i znanja sa francuskim kolegama, te rade na zajedničkim istraživačkim projektima. Pored toga, školi ESPOL će saradnja sa jednom internacionalnom institucijom sa Balkana dati mogućnost otvaranja aktuelnih tema za istraživanja i organiziranje novih debata o izgradnji i integraciji Europe. Škola se već afirmirala kao centar izvrsnosti i mjesto za razmjenu ideja. 

Od svog osnivanja ESPOL nudi interdisciplinarne i inovativne metode učenja, gdje se 50% predavanja održava na engleskom jeziku. Saradnja sa ESPOL-om ostvarila se u organizaciji Ureda za međunarodnu saradnju IUS-a i uz podršku koordinatorice programa društvenih i političkih nauka IUS-a, doc. dr. Aliye Mataraci.

Top