Online predavanja uspješno provedena na IUS-u

Svjesni situacije u kojoj se nalazimo, ali poštujući i preporuke za fizičkom distancom, Internacionalni univerzitet u Sarajevu je sve svoje aktivnosti prilagodio online komunikaciji i podučavanju / studiranju od kuće. Svi fakulteti nude svoja predavanja online, a nakon evaluacije stanja, došli smo do sljedeće statistike:

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS) u ovom semestru nudi 84 predmeta. FASS instruktori su dodijelili najmanje 250 zadataka koji su odrađeni između 16. marta i 17. aprila. Podaci o pohađanju pokazuju da u prosjeku 80% studenata FASS-a redovno posjećuje online sesije.

Pravni fakultet (FLW) je na proljeće 2020. godine ponudio 19 predmeta koji se aktivno provode na platformi Teams. Kroz ovih 19 kurseva FLW-a ponuđeno je više od 300 sati online nastavnih aktivnosti od suspenzije nastave u kampusu u BiH.

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS) nudi 97 predavanja online, a 92 od njih koristi TEAMS platformu. Na FENS-u je završeno oko 1500 sati dokumentirane online edukacije.

Profesori Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) predaju 42 predmeta na dodiplomskom i 8 predmeta na diplomskom.Za izvođenje nastave, FBA instruktori koristili su sljedeće platforme: E-pošta, Moodle, MSTeams, Skype, Viber i Zoom. Od 12. marta do danas nastavnici FBA-e održali su 742 sata nastave.

Ukupna statistika IUS-a pokazuje: Tokom posljednje 4 sedmice 107 akademika i oko 1.500 studenata prisustvovalo je je online predavanjima više od 242.640 minuta.

Tokom internetskog radnog vremena 36.787 minuta provedeno je na TEAMS chatu, 79.341 u pojedinačnom chatu i više od 13.200 minuta na video konferencijama.

Prošle nedelje je IUS počeo da organizuje naše srednjesemestralne ispite / projekte, i možemo reći da su akademske potrebe naših studenata zadovoljene i njihov napredak se pomno nadgleda.

Rektor IUS-a, prof dr Ahmet YILDIRIM, izjavio je da "ništa neće biti isto nakon pandemije Covid 19. Svako poslovanje na svijetu promijenit će oblik i većina njih će se prilagoditi internetskim pristupima. Obrazovanje će se najvjerovatnije prebaciti na online sisteme kako bi studentima osiguralo održivo obrazovanje. Kao IUS, na ovu smo krizu reagovali vrlo brzo i vrlo brzo smo svoje obrazovne aktivnosti prenijeli na internetske platforme. Sada dajemo sve svoje časove, domaće zadatke, kvizove i ispite putem internetskih platformi, a spremni smo i za buduće izazove. Ponosan sam na naše osoblje i studente što se uspješno nose sa ovom krizom i podržavaju jedni druge".

IUS je ponosan na ukupna postignuća naših studenata i profesora i cijeni njihovu brzu prilagodbu ovoj osjetljivoj situaciji. Svima njima preporučujemo da budu bezbjedni i radujemo se našim budućim predavanjima na kampusu. Ostanite kući. Budite bezbjedni.

Top