Održana ITWCCST 2015 Konferencija na IUS-u

Od 27. oktobra do 1. novembra organizirana je Međunarodna turska konferencija o hemijskim znanostima i tehnologiji (ITWCCST) na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Konferencija je organizirana od strane Zenith Group-Europe, u saradnji sa Sakarya univerzitetom u Turskoj, Celal Bayar univerzitetom,  Istanbul Sütçü Imam univerzitetom, te Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu, uz podršku Turkish Airlinesa i Enjoy Balkan-a. Na Konferenciji je prisustvovalo više od 300 akademika iz Turske, turskih republika, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Europe i Bliskog istoka. Više od 500 učesnika je predalo svoje radove za prezentacije na ITWCCST 2015,  dok je nešto više od njih 300 zvanično odobrio i prihvatio Znanstveni odbor Konferencije. Ceremoniju su otvorili predsjednik Konferencije, dr. Ahmet Tutar, prorektor za međunarodnu suradnju i istraživanje na IUS-u, vanr. prof. dr. Ali Gürsel i dr. Nurettin Yaylı. IUS rektor, prof. dr. Yücel Oğurlu i njegovi saradnici su primili profesora iz Azerbejdžana u prostorijama Senata Univeriteta. Nakon Konferencije, učesnici su imali priliku obići turistička i kulturna mjesta i znamenitosti Bosne i Hercegovine.

Top