Odbrana doktorske disertacije Šadija Fadda

U petak, 16. februara 2018. godine, student doktorant Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) Šadi Fadda odbranio je svoju doktorsku disertaciju pod nazivom Nonparametric Approaches In Index Option Pricing. Disertacija je napisana pod mentorstvom profesora emeritusa dr. Mehmeta Cana.

Odbrana doktorske disertacije počela je u 14:00h u glavnom amfiteatru IUS-a uz prisustvo članova komisije, akademskog osobra FBA-a, studenata i drugih gostiju. Šadi Fadda je uspješno odbranio svoju doktorsku disertaciju i tim činom mu je dodjeljena titula Doktor nauka iz oblasti ekonomije.

S toga, IUS čestita Dr. Šadiju Fadda i želi mu uspjeh u akademskim i naučnim izazovima u budućnosti.

Top