Ministar Elvir Kazazović posjetio IUS

U utorak, 3. novembra 2015. godine, u posjeti Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), boravio je ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, vanr. prof. dr. Elvir Kazazović sa svojim pomoćnikom iz sektora visokog obrazovanja i nauke, Sifetom Kukuruzom. Delegaciju Ministarstva primio je rektor Univerziteta, prof. dr. Yücel Oğurlu. Ministar Kazazović iskazao je interes za dosadašnje rezultate IUS-a u oblasti visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog procesa. Rektor Oğurlu je uglednom gostu ukratko predstavio Univerzitet, dosadašnji rad i dostignuća Univerziteta, te je naglasio da se IUS trenutno nalazi u procesu ekspanzije na akademskom i drugim poljima rada. Posebno je naglasio spremnost IUS-a da doprinese viziji razvoja Kantona Sarajevo dovođenjem većeg broja stranih studenata u BiH.

Na kraju posjete, Ministar Kazazović je zajedno sa delegacijom IUS-a obišao kampus Univerziteta gdje je imao priliku da se upozna sa radom Istraživačkog centra, Umjetničke galerije, GSM laboratorije, Ureda za međunarodnu saradnju i drugih društvenih i sportskih sadržaja koje nudi IUS. Sastanku sa ministrom su prisustvovali i prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje, vanr. prof. dr. Ali Gürsel, prorektor za opće poslove, doc. dr. Muhamed Ali, dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA), vanr. prof. dr. Hasan Korkut, dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka (FASS), vanr. prof. dr. Muhidin Mulalić, v.d. dekana Pravnog fakulteta (FLW), vanr. prof. dr. İbrahim Dursun, generalni sekretar IUS-a, Emir Hadžikadunić, pomoćnik direktora Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo (SEDEF), Armin Kerić i zamjenik generalnog sekretara, Jahja Imamović.

Top