Kurs 3D Studio Max završen na IUS Life-u

U utorak, 26. decembra 2017. godine, održana je ceremonija dodjele certifikata za polaznike kursa 3D Studio Max na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS). 

3D Studio Max je kurs koji se nudi u IUS Life - Centru za cjeloživotno učenje IUS-a. Ovaj ciklus 3D Studia su pohađali polaznici koji su također studenti Univerziteta u Sarajevu.

Svi učesnici ovog programa izrazili su zadovoljstvo njegovim sadržajem u trajanju od 30 sati.

Lejla Fazlić, studentica završne godine arhitekture, kazala nam je da prije ovog kursa nije imala nikakvog znanja u programu 3D Studio Max. Kazala je i to da sada nakon uspješnog završetka kursa osjeća da može samostalno raditi u ovom programu. 

"Naučio sam jako puno već na kursevima AutoCAD 2D / 3D, pa sam zato odlučio da pohađam 3D Studio Max i zaista sam usvojio nove vještine," kazao je student arhitekture Nedžad Golos.

Zbog svojih obaveza na fakutletima svi polaznici nisu mogli doći na ceremoniju dodjele cetrifikata, ali su svi predali svoje završne 3D radove.

IUS kao i IUS Life zele svim polaznicima puno uspjeha u daljem obrazovanju i radu.

Top