IUS participated in Diaspora Forum
 

IUS učestvovao na Forumu dijaspore

U okviru planiranih aktivnosti promocije, podrške i jačeg povezivanja Univerziteta sa bh. dijasporom, direktorica  Ureda za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), Lamija Hadžimurtezić prisustvovala je II biznis forumu bosanskohercegovačke dijaspore pod nazivom "BHdiaFor 2014". Forum se održao 2. augusta 2014. godine u hotelu Evropa u Sarajevu, a tema je bila "Poticanje poslovne saradnje i investicija sa bh. dijasporom, u funkciji ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine".

Forum je organizirala Asocijacija "Naša perspektiva", u saradnji sa Svjetskim savezom dijaspore BiH i Vanjskotrgovinskom komorom BiH (VTKBiH). Glavni finansijer Foruma bila je Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, a skup su podržali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i brojne vladine, nevladine i međunarodne organizacije.

Na Forumu je učestvovalo oko 150 domaćih i stranih privrednika, potencijalnih investitora, predstavnika vladinih, nevladinih organizacija i diplomatskog kora. Među uglednim gostima bio je i Ahmet Kemal Baysak, počasni konzul BiH u Turskoj, te mnogi drugi. Na Forumu su bili prezentirani zanimljivi projekti, kao i pozitivne prakse i iskustva dijaspore iz drugih zemalja.

Top