IUS potpisao sporazum sa Evropskom komisijom o učešću u projektu Horizont 2020 programa

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) 27. maja, 2016. godine  potpisao je sporazum s Europskom komisijom (EK) o učešću u projektu Horizont2020 programa. Naslov projekta je Sistematska akcija za ravnopravnost spolova (SAGE) i njegovi glavni ciljevi su:

• Uključivanje rodno osjetljive prakse, procesa i procedura u naučna istraživanja, 

• Razvijanje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u institucionalnom odlučivanju.

Projekt će se provoditi sa šest drugih partnerskih evropskih univerziteta. Kordinator projekta je Trinity College Dublin, Irska. Horizon2020 je najkonkurentniji programa za obrazovne institucije u Europskoj uniji. Ukupna stopa prihvatanja projekata u okviru ovog programa je 14%. Ne postoje kvote za države i odluke o finansiranju se zasnivaju isključivo na kvalitetu projekata.

Do sada su institucije iz Bosne i Hercegovine osigurale učešće u 12 projekata u okviru ovog programa. To pokazuje da imamo kapacitete u našoj zemlji da budemo konkurentni u Europskoj uniji. Za učešće IUS-a u projektu SAGE, EK je odvojila najveći finansijski iznos za univerzitet u Bosni i Hercegovini do sada u okviru ovog programa. Nadamo se da će ovaj primjer ohrabriti univerziteta u Bosni i Hercegovini da uzmu veću učešće u Horizont2020 programu.

SAGE projekt počinje u septemberu 2016. godine i biće realizovan u naredne tri godine. IUS će raditi s relevantnim predstavnicima u Bosni i Hercegovini (i regiji) da ispuni ciljeve projekta i napravi ih održivim. EK je obezbjedila ukupno 2.276.853,75EUR za ovaj projekat.

 

Top