IUS potpisao sporazum o saradnji za integraciju izbjeglica i migranata

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) i Yesterday-Today-Tomorrow (YTT), nevladina organizacija sa sjedištem u Parizu, u naredne tri godine provodit će zajedničke projekte po osnovu sporazuma o saradnji koji je potpisan u petak, 30. novembra 2018. godine na IUS-u. Centar za balkanske studije (BSC) biće zadužen za implementaciju projekata, a potpisan je sporazum za period od tri godine.

YTT je istraživačka i obrazovna neprofitna organizacija koja radi na integraciji izbjeglica na globalnom nivou. Od svog osnivanja 2016. godine, YTT je sarađivao sa hiljadama izbjeglica/imigranata preko 50 različitih nacionalnosti, uzrasta od 3 do 70 godina, u preko 30 legalnih i nelegalnih kampova širom Evrope i Sjeverne Afrike.

YTT će, uz pomoć Centra za balkanske studije, sprovoditi YTT-ove radionice u svim većim izbjegličkim i imigrantskim zajednicama, kampovima i centrima širom Bosne i Hercegovine, što će za rezultat imati ažuriranu i detaljniju bazu podataka o izbjegličkoj i imigrantskoj situaciji u BiH.

YTT će zajedno sa Centrom, uključujući i profesore i studente, organizirati kulturne događaje o projektu na nivou države (izložbe, performanse, konferencije, itd.). Osim toga, BSC i YTT će takođe raditi na aplikaciji “YTT App” koja će biti korištena u obrazovnom sistemu BiH (u osnovnim i srednjim školama) uz podršku lokalnih, regionalnih i državnih obrazovnih vlasti.

Za više informacija o ovom projektu u BiH možete poslati upit direktno Centru za balkanske studije.

Prvi sastanak predsjednika YTT-a Bryana McCormacka i predstavnika BSC-a dr. Admira Mulaosmanovića, dr. Ahmeda Kulanića i Hamze Preljevića, organizovan je istog dana po potpisivanju sporazuma.

Tokom sastanaka zaključeno je da zbog rasta sve većeg populizma u evropskoj i svjetskoj politici Bosna i Hercegovina, kroz BSC i YTT, može postati vodeći glas integracije izbjeglica/imigranata za čitav region Balkana.

Top