IUS potpisao preliminarni Memorandum o Razumjevanju sa Univerzitetom za Zdravstvene Nauke, Istanbul

Univerzitet za zdravstvene nauke, Istanbul i Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) potpisali su Memorandum o Razumijevanju (MoR), potpisujući preliminarni protokol u subotu, 19. maja 2018. godine u prostorijama IUS-a.

Memorandum o Razumijevanju potpisali su rektor IUS-a prof. Dr Ahmet Yildirim, predsjednik Upravnog odbora prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarikaya, prorektor Univerziteta Zdravstvenih Nauka (SBU) prof. Dr. Sadrettin Pence, vanr. Prof. dr Irfan Perente (SBU) i doc. Prof. Dr. Faruk Berat Akcesme (SBU).

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju omogućiće IUS-u i Univerzitetu Zdravstvenih Nauka da organizuju duple programe visokog obrazovanja na području Medicinskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih nauka, Stručne škole zdravstvenih službi i Instituta za zdravstvene nauke.

Top