IUS alumnisti: Ajnura Akbaş – Uspješna mlada naučnica na polju Historije žena

Ajnura Akbaş je uspješna mlada naučnica i naša alumnistica koja se posebno bavi historijom žena. Ajnura je autorica dva članka na temu rodne ravnopravnosti: “Mogu li žene dosegnuti Boga bez muškaraca?” te “Pitanje konvencionalnih pretpostavki o ulozi žena u društvu”. Ajnura je svoj jedan rad prezentovala na koferenciji o ženskoj historiji  na Univerzitetu Queen's u Belfastu.

Nakon završetka bachelor studija Društvenih i političkin nauka na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), Ajnura je upisala magisterij na Royal Holloway Univerzitetu u Londonu, na Odsjeku za historiju. Planira nastaviti istraživanja na istom polju na doktorskim studijima.

Tim SAGE projekta, zajedno sa Centrom za razvoj karijere, želio je popričati sa Ajnurom o njenom iskustvu studiranja na IUS-u i o njenoj karijeri.

SAGE: Ajnura, sjetimo se ukratko tvog prvog dolaska u IUS. Kako je to izgledalo i zašto si izabrala IUS?

Ajnura: Moj prvi dolazak na IUS bio je na testiranju za stipendije. Sjećam se da sam obilazila prostrane hodnike glavne zgrade i bila zapanjena raznolikošću studenata/ica kao i osoblja. Posebno me privlačilo međunarodno okruženje. U današnjoj političkoj klimi, vjerujem da je važno da mlada osoba bude okružena raznolikom grupom ljudi i da bude izložena različitim stanovništima. Takvo okruženje ima najveći potencijal za stvaranje socijalno svjesnih i obrazovanih pojedinaca/ki. To je bio glavni motiv za mene da studiram na IUS-u.

SAGE: Koliko je važno biti u međunarodnom okruženju kao što je Bosna i Hercegovina?

Ajnura: Vjerujem da studiranje uz studente/ice iz različitih zemalja i kultura čini osobu kulturološki svjesnijim, proširuje perspektivu i razumijevanje svijeta. Bosna i Hercegovina ima složenu demografiju i bogatu historiju multinacionalne koegzistencije. Međutim, na budućim generacijama je da njeguju, a jedan od načina za to je stvaranje veza sa ljudima različitih nacionalnosti, religija i svjetonazora.

SAGE: Šta te je privuklo da se fokusiraš na teme kao što je rodna ravnopravnost?

Ajnura: Nikada se nisam potpuno navikla na konvencionalna shvatanja rodnih odnosa u svojoj bližoj okolini. Mislim da će se mnoge od mojih kolegica na polju političkih nauka složiti u tome da vam političke nauke otkrivaju odsutnost žena na pozicijama gdje se odlučuje, nepoštivanje njihovih interesa u kreiranju politike i zanemarivanje njihove perspektive u teorijama o geopolitikama i međunarodnim odnosima. Shvativši to, otkrila sam čitav korpus znanja koje su napisale žene koje su osporavale tradicionalni androcentrični pristup politici. Počela sam akademski da se bavim temom rodne ravnopravnosti iz svoje želje da ponudim svoju perspektivu i doprinos u tom pogledu. Najnoviji od ovih napora bio je projekat koji sam provela na Royal Holloway Univerzitetu u Londonu, gdje sam provela godinu dana na istraživanju o iskustvu sukoba i tranziciji ka miru u Bosni i Hercegovini iz perspective bosanskih žena.

SAGE: Diplomirala si Društvene i političke nauke. Koliko te je to pripremilo za karijeru? Postoji li neki profesor/ica čija su ti se predavanja urezala u pamćenje?

Ajnura: Odsjek za društvene i političke nauke dao mi je solidne temelje za nastavak studija. Međutim, individualno istraživanje ima ključnu ulogu za svakog studenta/icu političkih nauka kako bi išli u korak sa savremenim političkim zbivanjima. Ipak, zahvalna sam mnogim profesorima/cama na IUS-u čiji su znanje i entuzijazam unaprijedili moje iskustvo studiranja.

Sjećam se sjajnih predavanja prof. Josepha Kaminskog koji je uvijek poticao plodne diskusije, insistirajući da se mišljenje svakog studenta/ice čuje i poštuje. Moram spomenuti i prof. Mirsada Karića, čija su predavanja o međunarodnim i javnim odnosima kao i političkim sistemima bila izazov, ali su i potpomogla da se razvijam i na akademskm i na ličnom planu. Uživala sam u predivnoj atmosferi na predavanjima prof. Aliye Mataraci koja nas je uvijek poticala da razmišljamo izvan okvira. Sjećam se i neprocjenjive podrške mog mentora, dr. Petera Plente, koji me je vodio kroz proces pisanja mog završnog rada. To je definitivno pomoglo jačanju moje odluke da nastavim akademskiu karijeru.

SAGE: Zašto je važno da se stekne svijest o rodnoj ravnopravnosti?

Ajnura: Rodna ravnopravnost je jedan od osnovnih preduslova za pravedno društvo. Ne mislim da možemo govoriti o pravdi bez ravnopravnog učća i vidljivosti žena i muškaraca. Dominantni patrijarhalni sistemi moći su toliko duboko ukorijenjeni u našu kulturu da su često nevidljivi za mnoge ljude. Razvijanje svijesti o rodnoj pripadnosti ili namještanje rodnih leća omogućava nam da otkrijemo nejednak položaj i vrijednost vezanu za određeni rod i pruža mogućnost za promjenu.

SAGE: Može li obrazovanje pomoći da shvatimo važnost rodne ravnopravnosti za društvo?

Ajnura: Obrazovanje je neophodno za podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti, jer omogućava mladim ljudima da kritički procijene i izazovu legitimnost konvencionalnog razumijevanja rodnih odnosa. Ako se uradi na pravi način, takvo iskustvo učenja može rezultirati generacijama mladih ljudi koji će nastaviti da njeguju rodnu svijest tako da će, kada budu na pozicijama odlučivanja, biti u stanju da poštuju i prepoznaju potrebe i interese žena i muškaraca.

SAGE: Šta bi poručila budućim studentima IUS?

Ajnura: Uključite se u aktivnosti izvan nastave i pokušajte se upoznavati sa ljudima koji su različiti od vas. Možda vam se čini lakše držati se poznatog, ali druženje s onima koji misle i izgledaju drugačije od vas pomoći će vam da se razvijate. Iskoristite sve što vam IUS može ponuditi, uključujući sva predavanja i nastavu, i investirajte u sebe i svoj lični i akademski razvoj.

 

Top