Internacionalni univerzitet u Sarajevu od ove godine uvodi model studija učenja na daljinu (Distance Learning)

 

Uvođenjem vanrednih mjera prouzrokovanih pandemijom COVID 19 virusa, IUS je bio prvi univerzitet koji je na svojih pet fakulteta (Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS), Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA), Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS), Pravni fakultet (FLW), i Edukacijski fakultet (FEDU)) i 21. studijskom programu kompletno prešao na online nastavu.

Analizirajući rezultate, stekli smo dojam da je online učenje na IUS-u provedeno na izuzetno uspješan, profesionalan i edukativan način.

Suočeni sa izazovom online učenja, IUS u skladu sa svojim profesionalnim standarima i kvalitetom obrazovanja nudi dodatnu pogodnost u studiranju onima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studij.

Pored Konkursa za upis studenata u prvu godinu dodiplomskog i master studija,

IUS je odlučio otvoriti i konkurs za upis studenata za Distance Learning (učenje na daljinu).

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS)

Dodiplomski (BA):

Studijski program Računarske nauke i inženjering

Studijski program Softverski inženjering

Master (MA):

Studijski program Genetika i bioinžinjering

- (Bioinformatika- dodatno usmjerenje)

Studijski program Računarske nauke i inžinjering

-( IT Poduzetništvo - dodatno usmjerenje)

Svi Master inžinjering programi

-( Istraživačko usmjerenje)

Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA)

Dodiplomski (BA):

Studijski program Međunarodni odnosi

Studijski program Menadžment

Master (MA):

Studijski program Međunarodni odnosi

Studijski program Međunarodno poslovanje

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS)

Dodiplomski (BA):

Studijski program Engleski jezik i književnost

Studijski program Društvene i političke nauke

Master (MA):

Studijski program Engleski jezik i književnost

Studijski program Društvene i političke nauke

Studijski program Klinička psihologija

Pravni fakultet (FLW):

Master (MA):

Studijski program Komparativno javno pravo

- (Usmjerenje Cyber pravo)

-(Usmjerenje Javnog prava i integracija EU)

Studijski program Komparativno privatno pravo

(Usmjerenje Prava i biznisa)

Cijena DL studija ista je kao i cijena redovnog studija.

Sva nastava se odvija na engleskom jeziku. Konkurs ostaje otvoren do 12.09.2020. godine.
 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati za studiranje na BA (dodiplomskim) DL programima trebaju poslati na admission@ius.edu.ba, a kandidati za studiranje na MA (magistarskim) DL programima na graduateoffice@ius.edu.ba.

 

Top