Četvrta SHETalks sesija: Moj život u akademskoj zajednici

U petak, 20. aprila 2018. godine, u prostorijama IUS-a održano je predavanje profesorice Branislave Peruničić Draženović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Predavanje je bilo nazvano: Moj život u Akademskoj zajednici.
Radionici su prisustvovali članovi akademskog i administrativnog osoblja. Profesorica emeritus Branislava Peruničić Draženović je podjelila svoje iskustvo i govorila o sopstvenom putu uspjeha u industriji i akademskim studijama. Profesorica emeritus Branislava Peruničić Draženović je član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Ovaj događaj je organizovan kao dio IUS-ovog projekta za rodnu ravnopravnost čiji je fokus ravnopravnost polova u visokom obrazovanju. Koordinator projekta SAGE, Dr. Jasminka Hasić Telalović je pozdravila sve učesnike i dala kratak uvod o dinamici sesije.

SHETalks je prilika da akademsko i administrativno osoblje razmijeni iskustva, diskutuje, razvija i dijeli nove ideje. Takođe, planirano je da se pozovu goste izvan IUS-a, koji bi svojim pričama i predavanjima otvorili nove perspektive o situacijama sa kojima se susrećemo u visokom obrazovanju. SHETalks je takođe korisna prilika za uspostavljanje bolje i jače veze između akademskog i administrativnog osoblja. 
Svi uposlenici IUS-a su pozvani da aktivno učestvuju u narednim sesijama.
 

Top