Assoc. Prof. Dr. Omer Spahić
 

Arhitektura - kao način života

Doc. dr. Omer Spahić održao je predavanje na temu ‘’Razumijevanje i obnavljanje islamske arhitekture’’ u srijedu, 26. marta 2014. godine u Amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS). U uvodnom dijelu predavanja, doc. dr. Omer Spahić govorio je i o arhitekturi, povezanosti čovjekove prirode i o njegovoj potrebi da životni i radni prostor učini praktičnim.

Profesor Spahić je naveo da se islamska arhitektura može definisati kroz odnos čovjeka i Boga.

‘’Veza između Boga i arhitekture je očita – gdje god vidimo ostatke arhitekture, uvijek ćemo znati da su tu ostaci neke civilizacije, a u islamskoj arhitekturi, ona je još očitija. Tema je zainteresirala velik broj studenata koji su nakon predavanja svojim komentarima i pitanjima upotpunili diskusiju.  

U znak sjećanja na ovu posjetu i predavanje, rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu uručio je prigodan poklon doc. dr. Omeru Spahiću.

Top