VACD aktivni učesnik platforme “PlayUK Arcadia 2018“

„PlayUK Arcadia 2018“ u kojoj je partner bio Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) održana je u Sarajevu od 18. – 21. januara 2018. godine. U okviru programa učešće su uzeli studenti i akademsko osoblje IUS-a.

Ova regionalna inicijativa British Counsila koja ima za cilj podršku i razvoj audio-vizuelnog sektora putuje kroz šest velikih gradova Zapadnog Balkana, a u januaru je stigla i u Sarajevo.

Kroz stvaranje veza između profesionalaca iz Velike Britanije i 15 drugih zemalja, ova platforma podržava razmjenu znanja i vještina u oblastima virtualne stvarnosti, uvećane realnosti, vizuelnih efekata i animacije, filmske produkcije, distribucije i marketinga.

Znatan broj studenata IUS-a je imao priliku aktivno učestvovati u diskusijama i radionicama.

Dio programa bio je posvećen budućnosti obrazovanja na polju umjetnosti i dizajna u vremenu tehnološkog napretka. Prof. Kenan Zekić sa studija Vizualnih umjetnosti i dizajna vizualnih komunikacija (VACD) učestvovao u panel diskusiji na temu četvrte industrijske revolucije, u kojoj su panelisti bili i Biljana Srbljanović, Zoja Kukić i poznata kritičarka video igara britanskog Guardiana Jordan Erica Webber.

Također, prof. Zekić održao je i predavanje na temu Gejmifikacija (implementacija elemanata video igara u određenoj oblasti).

Osim Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, partneri ovog događaja su bili i Sarajevo Film Festival, Kino Meeting Point, Akademija likovnih umjetnosti, Meeting point i drugi. 

Top