Uspješni i talentovani profesionalci sa VACD-a

Odsjek umjetnosti pri Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka, nedavno je primio veoma povoljne izvještaje i vijesti o uspjehu naših apsolvenata, magistranata i dodiplomsklih studnenata koji se bave video produkcijom i grafičkim dizajnom. Radi se o studnetima koji su angažirani profesionalno u domaćim i internacionalnim projektima i institucijama na izradi idejno-vizuelnih identiteta, dizajna proizvoda, računarskih apalikacija i promotivnih i informativnih kampanja. 

Magistrantica Zlata Delić, već godinu dana ima veoma uspješne dizajnerske angažmane i profesionalnu saradnju sa marketinškim agencijama, filmskim kućama i nevladinim organizacijama, kao i sa USAID-om i World Visionom. Radila je na vizuelnom identitetu za Njemačku firmu MDC Licht & Kameratechnik GmbH, kao i web dizajn za Cape Ann Enterprises. 

Apsolvent Mustafa Furkan Hizir angažiran je na vizuelnom identitetu i izradi repertoara i postera za Pozorište Mladih i Narodno pozorište u Sarajevu. Dodiplomski student Fatih Er, objavio je fotografije u Urban magazinu i Oslobodjenju, a njegov autorski rad nalazi se na naslovnici britanske knjige The Status of English in BiH. 

Ovo troje mladih i vrijednih dizajnera takodje su zajedno sa Emirom Hambom, Harisom Heljom i Romanom Sulejmanpašićem bili dio tima izložbe postera kreativno-edukacijske grupe CREDU, kao i idejni kreatori infografika. U prošloj godini su prve dvije nagrade na takmičenju „Prosecuting Conflict-Related Sexual Violence at the ICTY”osvojili Amanada Bešić i Muhammed Suicmez. 

Zlata Delić, Mustafa Furkan Hizir i Enisa Zatega trenutno rade na Film History Book, vizuelnom priručniku u sklopu još jednog CREDU projekta. 

VACD ponosan je na znanje, talent, iskustvo i radne navike koje su naši profesori uspjeli razviti kod studenta, i time proizvesti pouzdane profesionalce i kreativne dizajnere, sposobne za obavljanje svog posla svuda u svijetu i na najvišim profesionalnim standardima.

Čestitamo Zlati Delić, Mustafi Furkanu Hiziru, Fatihu Er, Amandi Bešić i Muhammedu Suicmezu. 

Top