Uspješna saradnja Tvornice čarapa „Ključ“ i IUS-a

event photo

U sklopu predmeta VA416 Design Studio 2 na studijskom programu Vizuelne umjetnosti i dizajn vizuelnih komunikacija (VACD), u saradnji sa lokalnom Tvornicom čarapa “Ključ”, organizovano je takmičenje u dizajniranju za studente četvrte godine. S obzirom da VACD program nudi učenje sticanjem iskustva, vještina i objektivnosti kroz terenski rad, praktični rad u studiju, kustosku obuku i stažiranje, cilj projekta je bio da se poveže industrija sa obrazovanjem i kreativno pristupi rješavanju problema.

Tema takmičenja organizovanog u saradnji sa Tvornicom čarapa “Ključ” nije bila unificirana te su studenti imali kreativnu slobodu da iskažu svoje ideale, želje, te način na koji vide svijet i sebe u kreativnom prostoru. Nakon dvosedmičnog rada na projektu, studenti su prezentovali svoje ideje generalnom direktoru Tvornice čarapa“Ključ”, gospodinu Hanefije Seleku i profesoru na predmetu Dizajn studio 2 docentu Emiru Hambi. Nakon diskusije i analize dizajna i pristupa, dizajn studentice Sumeje Fazlić je ocijenjen kao najbolji rad.

Tvornica čarapa “Ključ”, osnovana 1896. godine, je jedna od najsveobuhvatnijih proizvođača čarapa na prostoru cijele bivše Jugoslavije. Uprkos mnogim opstrukcijama tokom godina, tvornica “Ključ” je imala impresivan trend razvoja koji je vidljiv u povećanju proizvodnih kapaciteta, radnog učinka, te povećanja domaćeg i regionalnog tržišnog udjela.

Studenti su zahvaljujući ovom projeku imali priliku upoznati industriju te se pripremiti za sve izazove koji ih čekaju kao kreativce nakon što završe školovanje. VACD i dalje planira raditi na izgradnji mostova između industrije i obrazovanja, te na taj način pružiti studentima adekvatno znanje i pripremu za život nakon fakulteta. Iz tog razloga studijski program za Vizualne umjtenosti i dizajn vizualnih komunikacija na IUS-u poziva sve velike i male biznise da ih kontaktiraju ukoliko svoje kretivne "probleme" žele prepustiti našim mladim kreativcima.

Share