Studenti IUS-a posjetili postrojenja Elektroprovrede BiH na lokalitetima u Hercegovini

IUS Students Visit Power Plants Owned by Elektroprivreda BiH in Herzegovina

U četvrtak, 16. Novembra 2023. godine, pod vodstvom doc. dr. Ismara Alagića, predavača na predmetima Introduction to Manufacturing Systems; Machine Elements; Strength Materials I i Energy Conversion Technologies, i dr. Enesa Kazagića, instruktora na predmetu Energy Conversion Technologies, organizovana je posjeta studenata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) energetskim objektima i postrojenjima u vlasništvu preduzeća Elektroprivreda BiH na području Hercegovine. Upriličene su posjete hidroelektrani HE Jablanica i vjetroparku na lokalitetu Podveležje kod Mostara.

Ovom prilikom studenti su se upoznali sa korištenim tehnologijama proizvodnje i distribucije energije, načinom upravljanja i održavanja energetskih postrojenja, kao i radnim zadacima koji se postavljaju pred inžinjere zaposlene na energetskim postrojenjima. Posebno interesovanje je pokazano za kompetencije kojima treba da raspolažu mladi inžinjeri i njihova osposbljenost za korištenje softverske podrške koja se izučava tokom njihovom studija i laboratorijskih vježbi koje se provode na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

Prof. Alagića je rekao: „Ovo je jedna u nizu posjeta koje organizujemo za studente predmeta na kojima sam predavač sa ciljem njihovog kvalitetnijeg osobljavanja za rukovanje tehnologijama koje zahtijevaju najviše svjetske standarde i njihovog kvalitetnijeg pripremanja za konkurentno tržište radne snage. Veoma nam je važno partnerstvo sa najvećim kompanijama u Bosni i Hercegovini, kao što je to Eletroprivreda BiH. Posebno me raduje činjenica da je naša naredna posjeta planirana Termoeletrani Kakanj, gdje će se studenti moći izbliza upoznati sa tehnologijama proizvodnje i distribucije električne energije dobijene iz fosilnih goriva. Posebno me raduje činjenica da je iskazano veliko interesovanje studenata za ovaj vid kombinovane edukacije univerziteta i predstavnika privrede i poslovne zajednice. To je put kojim ide IUS, a u narednom periodu očekujemo da značajan broj naših studenata provede praksu i rad u industriji tokom ljetne pauze, čime će biti spremni za sve izazove u korištenju najsavremenijih tehnologija koje se koriste u našem okruženju. Poseban fokus naše posjete lokalitetima u Hercegovini je stavljen na pripremu i realizaciju projekata korištenja obnovljih izvora energije. Ovim putem se zahvaljujemo predstavnicima preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. na ljubaznom i srdačnom prijemu, kao i iskazanom interesu za buduću saradnju sa IUS-om“.

Share