Stručnjaci iz oblasti pravosuđa iz Turske posjetili IUS

U srijedu, 25. Maja, 2016. godine, stručnjaci iz oblasti pravosuđa i drugih oblika pravnog zastupanja  iz Republike Turske posjetili su Internacionalni univerzitet u Sarajevu. Uvažene goste dočekao je rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu. Tim povodom doc. dr. Nudžejma Obralić upoznala je prisutne sa kvalitetom obrazovanja i programima na našem univerzitetu.

Zbog same struke posjetilaca, posebna pažnja posvećena je novootvorenom Pravnom fakultetu, koji su prisutni posjetili i bolje se upoznali sa radom istog. 

Top