Stipendije HLAF-a za doktorske i postdoktorske studije

Krajem akademske 2017. godine, potpisan je memorandum o akademskoj i naučnoj saradnji između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i Fondacije za unapređenje ljudskog života (HLAF) iz Malezije.

 

HLAF je aktivna fondacija koja zemljama u razvoju nudi pomoć u oblasti obrazovanja, naučnih istraživanja, transfera tehnologija i održivog razvoja. Misija HLAF-a je razvoj mreže organizacija i međunarodno kompetentnih pojedinaca sposobnih i voljnih da doprinesu potrebama društva. Fondaciju je osnovao bivši malezijski premijer, NJ.E. Tun Dr. Mahathir Bin Mohamad, koji je trenutno i njen predsjednik.

 

IUS je ugovorom sa ovom prestižnom malezijskom fondacijom omogućio godišnje stipendiranje za 4 studenta ili istraživača na doktorskim ili post-doktorskim studijama. Stipendije će biti dostupne za studente, istraživače i akademsko osoblje IUS-a već od akademske 2017/18 godine. Maksimalni iznos godišnje stipendije za doktorske studije je 15.000 USD, dok je stipendija za postdoktorske studije u visini od 35.000 USD. Stipendija pokriva troškove školarine, knjiga, životnih i drugih troškova. Period finansiranja je maksimalno 4 godine za doktorske studije, a za post-doktorske studije 12 mjeseci, uz mogućnost produženja ugovora.  

 

Inicijatori potpisivanja ugovora između IUS-a i HLAF-a su uvaženi profesori, prof. dr. Tahsin Erkan Türe, rektor IUS-a, te prof. dr. Asif Šabanović, član Upravnog odbora IUS-a i redovni profesor na Sabanci univerzitetu u Istanbulu.  

Top