Škola engleskog jezika nagradila učenike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

mostar

U srijedu, 08. juna 2022. godine, Škola engleskog jezika (ELS) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu je prisustvovala dodjeli nagrada u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar. Nagrađeni su učenici koji su osvojili prva tri mjesta.

Da podsjetimo, Škola engleskog jezika je 16. aprila 2022. godine organizovala i provela zvanično takmičenje iz engleskog jezika za učenike osnovih i srednjih škola ovog kantona. Oko 80 učenika iz osnovnih i srednjih škola je učestvovalo na takmičenju iz engleskog jezika i ocjenjivani su u svim jezičkim vještinama u okviru CEFR nivoa B1+ i B2.

Pored učenika, njihovih roditelja, nastavnika i direktora, među pristunima je bio i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr.sc. Rašid Hadžović koji je čestitao pobjednicima i nastavnicima na vrijednom radu i trudu.

Pedagoški zavod Mostar je Školi engleskog jezika uručio Zahvalnicu za uspješnu i nesmetanu saradnju. Direktor Zavoda, prof.dr. Enisa Gološ i Škola engleskog jezika su izrazili želju za nastavkom saradnje u budućim takmičenjima i aktivnostima.

IUS-ova Škola engleskog jezika, međunarodno akreditovana škola jezika, će nastaviti saradnju sa državnim institucijama iz ovog kantona.

Share