Otkrivanje temelja: Dr. Ognjen Riđić radio na istraživanju strukture neutemeljenih uvjerenja o COVID-19

Prof. Ognjen Riđić

Van. prof. dr. Ognjen Riđić, kao voditelj istraživačkog projekta za Bosnu i Hercegovinu (BiH), predstavnik Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) te studijskog programa Menadžment (MAN), objavio je najnoviji naučni članak, pod naslovom " Testiranje osnovne strukture neutemeljenih uvjerenja o COVID-19 širom svijeta."

Ovo značajno istraživanje je dio međunarodnog mega projekta pod nazivom "COVID-19, ličnost i kvalitet života: Samopomoć u doba pandemije", pokrenutog u aprilu 2020. godine Članak je objavljen u uglednom časopisu sa sjedištem u Velikoj Britaniji, „Thinking and Reasoning“, poznatom po svom citatnom indeksu Imago (SCImago) Q1-ranking-u i impresivnom h-indeksu od 53, posebno u okviru društvenih i behavioralnih naučnih područja eksperimentalne i kognitivne psihologije.

Uz aktivno učešće iz Bosne i Hercegovine (BiH), uključujući uzorak od N = 386 ispitanika, ovo međunarodno kvantitativno istraživanje obuhvatilo je 50 zemalja svijeta. Konačna agregatna veličina uzorka iznosila je N = 13.557 ispitanika, prikupljenih tokom vrhunca epidemije i pandemije COVID-19 od aprila do decembra 2020. godine.

Primarni cilj ovog međunarodnog istraživanja bio je uzeti u obzir kulturni kontekst društvenih ponašanja i kvalitete života. Glavni problem istraživanja je usmjeren na objašnjavanje psiholoških determinanti kvalitete života koje proizilaze iz iskustva pandemije COVID-19, s posebnim naglaskom na ponašanju i medicinskim uvjerenjima, slijedeći Model uvjerenja vezanih za zdravlje.

Na kraju, istraživanje značajno doprinosi poznavanju strukture neutemeljenih uvjerenja. Naglašava potencijalnu relevantnost afektivnih faktora, poput straha od COVID-19, i kognitivnih faktora, uključujući cinizam, zajedno s demografskim faktorima, u podržavanju takvih uvjerenja. Ukratko, dobiveni su dokazi o međukulturnim razlikama, ističući posebnosti neutemeljenih zavjera i zdravstvenih uvjerenja o COVID-19 u pogledu njihove strukture i povezanosti.

Share