Seminar o važnost cjeloživotnog učenja

Internacionalni univerzitetu u Sarajevu 26. i 27. aprila 2012. godine bio je domaćin seminara na temu važnost cjeloživotnog učenja pod nazivom Eureka , Znanje – jedina istinska vrijednost!

Udruženje za kreativno učenje PLUS i Vijeće za studente Kantona Sarajevo u suradnji s Internacionalnim univerzitetom , prepoznali su važnost cjeloživotnog učenja i organizirali su dvodnevni seminar za 150 učenika srednjih škola iz Kantona Sarajevo.

Glavni cilj seminara je omogućiti mladim ljudima savladavanje vještina cjeloživotnog učenja kako bi se stvorili visoko kvalitetni obrazovni temelji za svakog pojedinca.

Predavanja su održali profesori sa IUS-ovih fakulteta.

Top