Saradnja sa univerzitetima u St. Louisu

U utorak, 22. maja 2012. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu posjetio je prof. dr. Fredric Sweet, MD, redovni profesor na Washington Univerzitetu iz Amerike.

Uglednog univerzitetskog profesora primio je rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Özer Çınar, koji je tom prilikom izrazio dobrodošlicu uvaženom gostu i, u svojstvu domaćina, ukratko ga upoznao sa istorijatom, razvojem, radom, planovima, te kadrovskim i tehničkim i kapacitetima Univerziteta.

Profesor Sweet je prošle godine bio involviran u medicinska istraživanja u okviru Fulbright programa, sponzorisanog od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Istraživanja koja je profesor Sweet radio su medicinskog karaktera, a ista su vezana za genocid koji se u Bosni i Hercegovini desio tokom agresije, izvršene u periodu od 1992. do 1995. godine.

Važno je istaći da je i supruga profesora Sweeta, prof. dr. Rita Csapo Sweet, sa Missouri St. Louis Univerziteta (UMSL), tokom proteklih šest godina, također, bila involvirana na raznim naučnim, obrazovnim i stručnim projektima u Bosni i Hercegovini. Ti projekti su se ticali uspostave saradnje u oblasti visokog obrazovanja, kao i međunarodne razmjene studenata i profesora sa bosansko-hercegovačkih univerziteta (Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli), i sa Missouri St. Louis Univerzitetom.

U navedene projekte bila je aktivno uključena profesorica Lejla Panjeta, sa Fakulteta za umjetnost i društvene nauke IUS-a, koja je, inače, bila i inicijator predmetne posjete profesora Sweet na IUS-u.

Posjeta profesora Sweeta Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu prošla je u prijateljskoj atmosferi, tokom koje su gost i njegovi domaćini razgovarali o mogućoj saradnji, koja bi se prvenstveno ogledala u: raznim načinima razmjene studenata i profesora, međunarodnoj saradnji i sporazumima, te u realizaciji obrazovnih projekata u kojima bi univerziteti iz St. Louisa mogli sudjelovati zajedno sa fakultetima IUS-a.

Na sastanku se, također, govorilo i o aktuelnim pitanjima bh. dijaspore u ovom američkom gradu, koja trenutno prelazi 80.000 stanovnika, kao i mogućoj mobilnosti navedene kategorije građana u određenim oblastima razvoja bh. društva.

Top