Cooperation with ICU through Erasmus + program
 

Saradnja sa ICU na Erasmus+ programu

U petak, 6. novembra 2015 .godine, potpisan je Erasmus+ međuinstitucionalni ugovor između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i renomiranog turskog univerziteta Istanbul Commerce University (Istanbul Ticaret University). Zahvaljujući ugovoru, IUS je ostvario pravo na finansiranje studenata i akademskog osoblja (profesori ili asistenti), iz naučnih oblasti ekonomije, menadžmenta, prava, elektrotehnike i arhitekture. Na razmjenu imaju pravo ići: 

  • 4 studenta (2 studenta sa I ciklusa studija, 2 studenta sa II ciklusa studija) - period razmjene 5 mjeseci;
  • 4 profesora ili asistenta (2 za predavanje i 2 za stučno usavršavanje) - period razmjene 7 dana. 

Rok za slanje aplikacija je 13. novembar 2015. godine. Iznos mjesečne stipendije za studente je 750 EUR, uz plaćene putne troškove. Novčana naknada za akademsko osoblje je 140 EUR po danu, uz plaćene putne troškove. Studenti i profesori koji su zainteresirani za razmjenu svoje prijave mogu dostaviti u Ured za međunarodnu saradnju IUS-a.

Top