Promocije knjige Psihološki razvoj djece i mladih autorice prof dr. Senije Tahirović

Promocija knjige Psihološki razvoj djece i mladih autorice vanr. prof. dr. Senije Tahirović, održana je u četvrtak, 6. juna 2013. godine, u velikom amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS).

Promotori knjige bili su doc. dr. Amir Pušina, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i prof. dr. Jasna Bajraktarević, profesorica na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu.

Knjiga Psihološki razvoj djece i mladih bavi se problematikom tjelesnog, kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja djece od trenutka začeća do adolescencije.

Knjiga predstavlja veoma zanimljivu i vrlo bitnu osnovnu literaturu za proučavanje dječije psihologije, ali i širu literaturu kod proučavanja socijalno psiholoških aspekata društvenih promjena i načina na koji socijalni uslovi utiču na psihološki razvoj djece. Udžbenik daje široku platformu za sagledavanje stručnih, ali i naučnih aspekata psihologije i prilagođen je potrebama različitih studentskih grupa.

"Ova univerzitetska knjiga moze poslužiti kao primjer dobro strukturiranog i sadržajno vrijednog udžbenika, koji razvoj djece posmatra kroz jedan historijski i ekonomski, specifičan, kontekst, kao što je BiH", istakla je dr. Bajraktarević.

Knjiga, koja je nastala na rezultatima teorijskih i empirijskih proučavanja, te dugogodišnjem iskustvu i radu dr. Senije Tahirović s djecom raznih uzrasta, namijenjena je prije svega studentima psihologije, psiholozima i stručnjacima koji se bave razvojem mladih, te roditeljima koji žele bolje razumjeti razvoj njihove djece i unaprijediti svoje odgojne stilove.

"Posebna vrijednost ovog udžbenika je ta što doprinosi boljem razumijevanju razvoja djece, a također može poslužiti i u razumijevanju razvojnih teškoća kod djece, kao i kod djece koja su proživjela određenu traumu, kao što je gubitak jednog od roditelja", rekao je u svom izlaganju doc. dr. Amir Pušina.

Top