Promocija knjige ,,Monografija o ratnom silovanju i seksualnom zlostavljanju u ratu u Bosni i Hercegovini”- prijevod na turski jezik

U ponedjeljak, 09. Jula 2018 godine, na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu održana je promocija knjige ,, Monografija o ratnom silovanju i seksualnom zlostavljanju u ratu u Bosni i Hercegovini”- prijevod na turski jezik, autorice mr. Salihe Đuderije.

Prisutnima je dobrodošlicu na IUS poželio prof. dr. Admir Mulaosmanović, dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka na IUS-u.

Članice Udruženje „Žena žrtva rata“ iz Sarajeva, koje po svemu ruše streotipe o ženama žrtvama ovog oblika zločina, pokazale su iznimnu hrabrost i u punom su kapacitetu doprinijele kazivanju istine o počinjenim ratnim zločinima silovanja i seksualnog zlostavljanja na prostoru Bosne i Hercegovine sudjelujući u saradnji sa udruženjem mladih “ForSa” iz Sarajeva u pripremi ove Monografije.

U svom obraćanju koautorica ove Monografije i predsjednica Undruženja ,,Žena žrtva rata” Sarajevo, Bakira Hasečić je istakla: " Ovom monografijom šaljemo poruku svima onima koji trebaju da pročitaju i shvate u kakvom položaju se nalaze žene žrtve rata koje su preživjele sve te strašne torture. Monografija je objavljivanje istine i činjenica koje su obilježile naše živote”. Ona se takođe zahvalila IUS-u na pruženoj podršci, kao i anonimnom donatoru iz Turske koji je pomogao da ova Monografija ugleda svijetlo dana.

Autorica knjige, mr Saliha Đuderija izjavila je: „ Ne krijemo naše napore da na ovaj način utičemo i u najmanjoj mjeri na promjenu stavova u sferi javne i opće političke podrške za sve žrtve, a posebno u pridobijanju stručne podrške cjelokupne bh intelektualne zajednice i šire javnosti koja može, zajedničkim stručnim radom, zagovarati ravnopravan tretman i priznavanje jednakog statusa svim žrtavama ratnih zločina i spriječiti revizionizam koji vrijeđa žrtve”. Ona je takođe istakla da ovaj projekat nije završen, a da prevođenje knjige na strane jezike, u ovom slučaju turski, pomaže širenju istine i van granica regiona.

Recenzent prof. dr. Elmedin Muratbegović je rekao ,, Opisivanje monstruoznih akata kroz svjedočenja žrtava ratnih silovanja, uz korištenje postupaka osmišljenih sa svrhom degradiranja žrtve te činjenica da su žrtve (prema nalazima iz ove studije) vrlo često poznavale i svoje silovatelje, čini ovu studiju iznimno korisnom za postupak razjašnjavanja i dokazivanja ovih zločina”.

Recenzent doc. dr. Emir Vajzović je istakao: ,, Otežavajuća okolnost za žrtve, pa i za društvo u cjelini jest okolnost da u Bosni i Hercegovini ni do danas nije postignut konsenzus o važnim činjenicama, uzrocima i posljedicama rata, te se negiranje zločina (uključujući možda u prvome redu seksualno zlostavljanje) praktično može razumijevati kao nastavak i ratne torture, ali i iste one ratne politike koja je dovela do nekažnjenog protupravnog činjenja. Iskreno sugerišem svima punoljetnima, bez obzira koliko i šta o svemu ovome jesu ili nisu znali, da iščitaju ovu monografiju, jer nemamo pravo ne znati”. 

Goste je na kraju pozdravio i ambasador Turske u Bosni iHercegovini, njegova ekselencija gospodin Haldun Koc, te obećao pomoć i buduću podršku na promociji istine.  

Top