IUS Professor at Hitotsubashi
 

Profesorica IUS-a na Hitotsubashi univerzitetu

Doc. dr. Edita Đapo, profesorica Ekonomije sa Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) boravila je u Tokiu na ljetnoj školi Hitotsubashi univerziteta gdje je pozvana radi istraživanja. Hitotsubashi univerzitet je prestižni japanski univerzitet specijaliziran za socijalne znanosti i jedan od najboljih nacionalnih univerziteta za ekonomiju. Doc. dr. Đapo je radila istraživanja u pogledu ekonomskih politika koje se danas provode u Japanu. 

Tim povodom doc. dr. Đapo je održala i predavanja na temu “Ekonomski razvoj Japana nakon Drugog svjetskog rata i poslijeratni razvoj BiH” upoređujući dva različita koncepta ekonomskog razvoja u cilju dobivanja određenih lekcija koje se mogu izvući iz japanskog iskustva i primjene određenih politika ne samo u BiH već i drugim zemljama u razvoju.Top