Profesor Midhat Riđanović održao predavanje

U četvrtak, 11. decembra 2014. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, održana su predavanja na teme "Naivni prevodilački ekvivalent" i "Horor hijerarhije grešaka u učenju stranog jezika" koje je održao profesor emeritus engleskog jezika i lingvistike na Univerzitetu u Sarajevu, Midhat Riđanović. On je tokom predavanja govorio o jeziku i učenju stranih jezika, greškama pri prevođenju koje su svakodnevnica, ali i metodama učenja koje se primjenjuju a koje su pogrešne. Kao lingvista, akcent je stavio na činjenicu da se kod nas sa engleskog i na engleski jezik uglavnom prevodi loše, a barem 90% svih naših prevoda odnose se na prevode vezane za taj jezik. 

Prof. Riđanović je naglasio da je protiv bilo kakvih preskriptivnih pravila koja uvode lingvisti koji pokušavaju odrediti kako bi trebalo govoriti, a ne osluškuju kako se zaista govori. Prof. Midhat Riđanović završio je studije engleskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Specijalizirao je fonetiku na Univerzitetskom koledžu u Londonu. Postdiplomski studij iz lingvistike završio je na Univerzitetu u Michiganu (SAD) odbranivši magistarski rad iz lingvistike a na istom Univerzitetu je odbranio doktorsku disertaciju. Član je Evropskog lingvističkog društva.

Top