Profesor Kaminski održao predavanje

U četvrtak, 8. januara, 2015. godine, u velikom amfiteatru, doc. dr. Joseph Kaminski održao je prezentaciju o vezama između umjetnosti i muzike, i političkih događaja u toku proteklih 400 godina zapadne europske historije. Njegov glavni cilj je bio da prikaže kako se mogu primjetiti stilske promjene u obliku i sadržaju umjetničkih djela/muzike, te koliko često se te promjene odražavaju u savremenim historijskim uslovima. Na primjer, u prezentaciji je razgovarano o tome kako se općenito Barok odnosi u hijerarhijski, socijalno krutom vjerskom području i kako muzika i umjetnost pokazuje visok nivo strukture, kontrapunkta, kao i generalno stabilan nivoa glasnoće. 

S druge strane, 20. stoljeće karakteriziraju ratovi, otuđenje i opći slom tradicionalnog društvenog poretka, što se može vidjeti u cjelini, gte u tematskim sadržajima nadrealizma, apstraktnog ekspresionizma i dr. Prof. Kaminski je završio predavanje kroz ekspoze jednog od velikih pitanja estetike koje je podijelkio sa svojom publikom i ono glasi "Da li život oblikuje umjetnosti ili umjetnost oblikuje život’’.

Top