Prof. dr. Meliha Teparić održala predavanje na ljetnoj školi u Berlinu

Na poziv umjetnice i profesorice Mary Sherman sa Boston College-a, prof. dr. Meliha Teparić sa VACD-a je pozvana da održi Artist's Talk studentima koji borave na ljetnoj školi u Berlinu. Dr. Teparić je održala predavenje na temu „Savremenih umjetničkih praksi u post-ratnoj Bosni i Hercegovini“. U okviru petodnevnog boravka Dr. Teparić je prisustvovala predavanju eminentne profesorice s Hravard univerziteta i direktorice Cultural Agents Initiative na Harvard univerzitetu, Dr. Doris Sommer, Umjetničko djelo u svijetu: predmet kulture, održanom na Freie Univerzitetu u Berlinu. Ovo predavanje je dio Thematic Network principles of Cultural Dynamic, osnovanog na Freie Universitetu u Berlinu, podržanom od German Academic Exchange Service (DAAD), a dr. Teparić se susrela i sa direktorom i voditeljem ovog programa, Joachimom Küpperom. Na održanoj večeri bilo je govora o ,, jačanju saradnje u humanističkim naukama, programu Comparative Thought and Literature na Johns Hopkins University, istraživačkom instututu humanističkih nauka na Chinese University of Hong Kong, The Hebrew University of Jerusalem, i the École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), u Parizu”.

 Prof. Teparić se na večeri susrela i sa njemačkom umjetnicom Reginomom (Maria) Möller.

 

Top