Prof. Dr. Marek Smolik gave a lecture at IUS
 

Prof. dr. Marek Smoluk održao predavanje

U organizaciji Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka (FASS), na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) održana je II Međunarodna konferencija o obrazovanju, kulturi i identitetu pod nazivom „Novi trendovi i izazovi u Europi danas (“ICECI'15). Konferencija je okupila 140 naučnika i istraživača iz različitih naučnih oblasti, dok su učesnici Konferencije bili eminentni profesori iz regiona i cijelog svijeta. Jedan od učesnika u ICECI'15 konferencije bio je i prof. dr. Marek Smoluk sa Zielona Gora univerziteta iz Poljske. Prof. dr. Marek Smoluk je u ponedjeljak, 19. oktobra 2015. godine održao predavanje za studente Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS). Tema predavanja bila je ‘’Povezivanje kognomena, pseudonima i nadimaka Britanskih monarha’’. Profesor Smoluk je u toku svog zanimljivog predavanja studentima predočio historijske činjenice i zanimljive događaje koji su vodili do promjene ličnih imena poznatih Britanskih monarha i njihovo pretvaranje u pseudonime, nadimke, kao i kognomene koji su svojevremeno dobijali nakon boravka u raznim ratovima, osvajanjima i dr.

Top