Prilika za studentsku praksu u Volkswagen Sarajevo d.o.o.

U ponedjeljak, 10. maja 2021. godine, Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) kojeg zastupa rektor univerziteta, prof. dr. Ahmet Yildirim, potpisao je sporazum sa kompanijom Volkswagen Sarajevo d.o.o. koju zastupa direktor Sven Hemmecke, na temu studentske prakse.

Ovim sporazumom dva studenta IUS-a dobit će priliku da svoje studentske prakse završe u toj kompaniji. Volkswagen Sarajevo i IUS će zajednički odabrati kandidate za prijem u praksu i izraditi plan prakse.

Volkswagen Sarajevo će sa svakim pojedinačnim studentom potpisati zaseban ugovor, kojim će se detaljnije urediti prava i obaveze obje strane. Praktikanti će svoju praksu obavljati u prostorijama Volkswagen Sarajevo d.o.o. u  Vogošći, u ukupnom trajanju od 25 radnih dana (8 sati dnevno).

Top