Predstavnici Studentskog parlamenta posjetili rektora

Utorak 17. aprila na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, predstavnici Studentskog parlamenta (SPIUS), posjetili su novoimenovanog rektora. Dr. Ozera Cinara.
Svrha posjete bila je upoznavanje ali i dobrodošlica sa željama za novim uspjehom radu i zadanim planovima.

Tokom sastanka, bilo je govora o studentima koji dolaze studirati u Bosnu i Hercegovinu te kao partnera u edukaciji odabiru Internacionalni univerzitet u Sarajevu.

Osim toga, predstavnici SPIUS-a govorili su o organizaciji i institucionaliziranja Studentskih klubova i njihovih projekata, društvenim djelatnostima, ciljevima i misiji Studentskog parlamenta.

Bilo je govora i o dosadašnjim rezultatima IUS-a, značaju akademskog kadra, sportskih i kulturno-društvenih aktivnosti i planiranih aktivnosti do kraja godine.

Delegaciju Studentskog Parlamenta predvodio je predsjednik Bayram Hamidullah, potpredsjednik Umut Garip i sekretar Ersan Simsek.

Top